Rahmi Oruç Güvenç’in sohbetleri, ses kayıtları, fotoğrafları

Rahmi Oruç Güvenç

Müzisyen, müzik ve hareket terapisti, etno-müzikolog, psikolog, sosyolog, tasavvuf üstadı.

Podcast

Rahmi Oruç Güvenç’in 2006-2018 yılları arasında çeşitli yerlerde yaptığı sohbetlerden bir kısmının kayıtları.

Sohbetler

Rahmi Oruç Güvenç’in çeşitli zamanlar ve yerlede yaptığı sohbetlerinden notlar, kayıtlarının deşifreleri.